Gradiva


Leto 2014 je bilo proglašeno za "leto zdravja v kovinski industriji".

V ta namen je Združenje kovinske industrije leta 2013/14 izvedlo projekt poZDRAV za promocijo zdravja na delovnem mestu v kovinski industriji, v okviru katerega je nastalo komunikacijsko gradivo 6 x 6 priporočil za več zdravja pri delu, ki je namenjeno tako kovinarskim kot tudi drugim slovenskim podjetjem v njihovem prizadevanju za krepitev zdravja zaposlenih in promocijo zdravja na delovnem mestu.

Komplet gradiv je sestavljen iz 6 plakatov, vsebinsko sorodne brošure ter različne, po skupini sorodne PPT predstavitve. V spodaj dostopnem gradivu (na povezavah) so predstavljene naslednje vsebine:

Celotno gradivo je pripravljeno v elektronski obliki, in sicer v resoluciji za tisk.

Kakšen je namen celotnega projektnega gradiva?

  • Plakate si vaše podjetje lahko natisne ter postavi na različna vidna mesta, s čimer bodo opazna čim večjemu številu vaših zaposlenih. Gradivo je namenjeno še posebej manjšim in mikro podjetjem, ki pogosto nimajo dovolj sredstev za izvajanje celovite in sistematične promocije zdravja pri delu. Smiselno je, da so plakati po vsebini razvrščeni na mesta, kjer so vsebinsko povezani z okolico (npr. v menzi – plakati o prehrani ipd.), če je le-to v vašem podjetju tudi mogoče. 
  • Gradivo v obliki PPT predstavitve je namenjeno temu, da jih bodo bodisi vodilni bodisi oseba zadolžena za varnost in zdravje pri delu, predstavi na različnih za to namenjenih priložnostih (npr. zbor delavcev, interna izobraževanja, sestanki, ipd.). S predstavitvijo se lahko hkrati obdela vse vsebine, ki so pomembne za podjetje, lahko pa se priporočila predstavlja večkrat z različnimi poudarki.
  • Brošurica oz. zloženka pa bo z besedilom dopolnjevala vsebino predstavljenega tako na plakatih kot na predstavitvi.

Verjamemo, da bo zgornje gradivo v vašem podjetju doseglo želeni učinek in vam bo v dodatno pomoč tako pri povečevanju zadovoljstva vaših zaposlenih kot tudi pri zmanjševanju stroškov zaradi zdravstvenega absentizma.

Začnimo že danes in poskrbimo za več zdravja, več zadovoljstva in večjo storilnost v slovenski kovinski industriji!