Vsebina projekta


Program projekta poZDRAV zajema del izobraževalno-vzgojnih aktivnosti, ki so namenjene delodajalcem in delavcem. Ta bo temeljil na podlagi pilotnega testiranja v delovnem okolju, kjer se bo udeležence v projektu osveščalo o promociji zdravja na delovnem mestu v kovinski industriji.

Program ima s svojimi aktivnostmi namen spodbuditi izbrane gospodarske subjekte, da bodo na zdravje zaposlenih gledali še nekoliko širše in s tem dodatno vplivali na preprečevanje in zmanjševanje pojava fluktuacije in absentizma v delovnih okoljih.

Vsebina materiala ima namen dodatno in konstantno ozaveščati delavca v delovnem okolju, saj bo spodbujala k zdravemu načinu življenja, prijaznemu in zdravju neškodljivemu delovnemu okolju, ustrezni komunikaciji in spoštljivemu odnosu, pomembnosti osebne, čustvene in duhovne rasti posameznika ter ustreznim socialnim razmeram, ki vplivajo na celovito zdravje zaposlenih.

Projekt vključuje 4 temeljne dejavnosti:

3.1. Analiza doslej uspešno izvedenih promocij zdravja v treh podjetjih kovinske industrije, pregled kazalcev uspešnosti, določitev značilnosti teh promocij, določitev kazalcev za merjenje uspešnosti.

3.2. Seznanjanje vodstvenih delavcev in predstavnikov srednjih in malih podjetij za varstvo in zdravje pri delu z vsebinami promocije in dobro prakso pri njihovi implementaciji, priprava predlogov dejavnosti in sprememb v podjetjih za implementacijo promocije v srednjih in manjših podjetjih kovinske industrije

3.3. Uveljavitev dobrih praks večjih podjetij kovinske industrije v podjetjih:

- seznanjanje delavcev o novih usmeritvah podjetja s strani vodstev in odgovornih oseb za varstvo in zdravje pri delu (prehrana, gibanje, kajenje, stres),

- seznanitev s spremembami, ki bodo v skladu z uveljavitvijo promocije zdravja, izvedene v podjetjih (npr. bolj zdrava hrana v menzi, drugi prigrizki na sestankih, zdrava živila v avtomatih za hrano, rekreativni odmori, skupno športno udejstvovanje zaposlenih v podjetju, nova načela pri uveljavitvi sprememb organizacijske klime itd.),

- oprema podjetja s plakati, ki promovirajo zdravje na delovnem mestu (na oglasni deski, v pisarnah, v sejni sobi, na delovnih mestih v proizvodnji, v skupnih prostorih itd.)

3.4. Ocena izvedbe implementacije projekta in obravnava doseženih rezultatov

Projekt bo obravnaval šest temeljnih vsebinskih področij:

- izobraževanje in ozaveščanje o zdravi prehrani doma in na delovnem mestu,

- izobraževanje in ozaveščanje o telesnem gibanju in pozitivnih učinkih,

- izobraževanje in ozaveščanje o škodljivih vplivih kajenja in o možnostih opuščanja

- izobraževanje o obvladovanju stresa in drugih psiholoških dejavnikih, ki negativno vplivajo na zaposlene

- izobraževanje o uspešnih pristopih pri uveljavljanju promocij zdravja večjih podjetij, kateri dejavniki so se izkazali kot največje ovire pri promociji zdravja, premagovanje teh ovir in druga priporočila za uspešnejšo implementacijo,

 

- konkretni predlogi aktivnosti v podjetjih za doseganje ciljev promocije zdravja v skladu z možnostmi podjetij 

Projekt poZDRAV je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (www.zzzs.si).

 


Avtor: ZKovI