Okviren terminski plan projekta poZDRAV


Okviren terminski plan izvajanja nalog projekta v letu 2013 in v letu 2014

Datum/ obdobje

Aktivnosti

Izvajalec/lokacije

Izsledki/rezultati

September- Oktober 2013

 • Pripravljalne aktivnosti
 • Zgodnje informiranje podjetij (MSP)

 

 • Promocija zasnov projekta poZDRAV

   

   

 • Širjenje informacij o projektu poZDRAV

   

   

 • Začetek projekta poZDRAV

   

   

 • Oblikovanje projektnega sveta (ZKovI, podjetja, pogodbeni izvajalec, sindikat)

   

ZKovI,

podjetja,

pogodbeni izvajalec

 • Projektni svet

November 2013

 • Oblikovanje delovne skupine (1 član iz velikega podjetja, 2 člana iz MSP (malo oz. srednje podjetje), pogodbeni izvajalec)
 • Izbor 3 modelov
 • Pregled obstoječih modelov
 • Analiza 3 modelov
 • Izdelava spletne strani

ZKovI,

podjetja,

pogodbeni izvajalec,

GZS (oblikovalski studio)

 • Izbor najboljših praks
 • Analiza modelov
 • Spletna stran

December 2013 – Januar 2014

 • Izbor 7 podjetij
 • Izbor optimalnega empiričnega modela

 

 • Izdelava projektnega načrta poZDRAV

   

  • Izdelava ankete
  • Izdelava plakatov, USB/CD

Delovna skupina

GZS (oblikovalski studio)

 • Optimalni model
 • Projektni načrt
 • Anketa
 • Plakati
 • Brošure

Januar – Avgust 2014

 • Implementacija modela v sedmih (7) podjetjih
 • Anketiranje v izbranih sedmih podjetjih (7)

ZKovI,

podjetja,

pogodbeni izvajalec

 • Rezultati anketiranja

September 2014

 • 2 x predavanje z delavnicami

 

 • Anketiranje v izbranih sedmih (7) podjetjih po implementaciji modela

   

  • Analiza anket (ključne razlike)

Pogodbeni izvajalec,

podjetja,

ZKovI

 • Analiza stanja
 • 2 delavnici

Oktober

2014

Projektni svet - potrditev in sprejem:

 • Zaključna analiza
 • Poročilo o rezultatih

 

 • Zaključna konferenca (predstavitev rezultatov podjetjem, deležnikom in javnosti)

   

  • Priprava vsebinskega in finančnega poročila

ZKovI,

pogodbeni izvajalec,

podjetja

 • Analiza
 • Predstavitev rezultatov
 • Zaključna konferenca
 • Zaključno poročilo

10.

November 2014

 

 • Zaključek projekta poZDRAV

   

   

Od 10.

novembra 2014 naprej

 • Po-projektne aktivnosti: končno vsebinsko in finančno poročilo; diseminacija
 
 • vsebinsko in finančno poročilo

Projekt poZDRAV je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (www.zzzs.si). 

 

 

 


Avtor: ZkovI