Zdravje za vse


Promocija zdravja na delovnem mestu zajema skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Temelj te promocije je ustrezno urejeno, varno in zdravo delovno mesto in delovno okolje ter sodelovanje zaposlenih pri njenem oblikovanju in izvajanju. Promocija zdravja je strategija posredovanja med ljudmi in njihovim okoljem za zdravje. Je proces, ki omogoča, da ljudje oziroma skupnosti povečajo nadzor nad dejavniki, ki vplivajo na njihovo zdravje, in na tej podlagi svoje zdravje izboljšajo. Za doseganje zdravja mora biti vsak posameznik oziroma skupina zmožen ugotoviti in uresničiti svoje želje, zadovoljevati potrebe in spreminjati oziroma obvladovati svoje okolje. Koncept promocije zdravja obsega vplive na življenjski slog in na druge socialne, ekonomske, okoljske in osebne dejavnike, ki prispevajo k zdravju. Zato je potrebno zaposlene poleg varnosti na delovnem mestu osveščati tudi na področju zdravja na delovnem mestu.

Promocija zdravja je tudi pomemben del politike podjetja, ki skrbi za ohranjanje delovne sposobnosti  delavca in njegovo zaposljivost skozi celo življenje, saj tako sodelujejo predvsem pri varovanju človekovega zdravja pred negativnimi vplivi delovnega okolja, promociji duševnega zdravja in zdravega načina življenja. Dobro počutje na delovnem mestu in motivacija za zdrav življenjski slog prinašajo manjšo fluktuacijo, manj odsotnosti oz. absentizma ter večjo motiviranost in boljšo produktivnost. To je v korist tako za posameznika, kot za podjetje, saj se veča produktivnost in pozitivna podoba podjetja/delodajalca, s čimer so stroški za podjetje manjši. Poleg tega se izraža tudi večja lojalnost podjetju in večja storilnost, kar posledično ustvarja manj stresno in bolj ugodno delovno okolje.

Kovinska industrija, ki je eden izmed največjih delodajalcev v državi ni izvzeta iz koncepta zdravja na delovnem mestu, saj se vsakodnevno srečuje z zgoraj naštetimi dejavniki. Slovenska kovinska industrija se namreč uvršča v vrh nosilnih dejavnosti predelovalne industrije tako po prihodku kot po izvozu. Je izvozno usmerjena, saj posluje na svetovnem trgu in pri tem tekmuje s konkurenco iz vsega sveta.

Projekt poZDRAV je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (www.zzzs.si).