Novice


Arhiv: Promocija zdravja na delovnem mestu za preprečevanje mišično-kostnih obolenj v gradbeni, kovinski in ostalih predelovalnih dejavnostih

Analiza bolniške odsotnosti v kovinski industriji, ki zaposluje prek 55.000 delavcev, kaže, da so zaposleni v kovinski industriji v letu 2015 za koriščenje bolniškega staleža porabili več kot milijon koledarskih dni ali kar 9 % vseh koriščenih koledarskih dni bolniškega staleža v Sloveniji. Četrtini izgubljenih dni so botrovala mišično-kostna obolenja, ki po številu primerov v Slovenije že četrto leto zapored naraščajo in ki tudi na evropski ravni ostajajo najpogostejši vzrok odsotnosti z dela. Povprečno trajanje odsotnosti zaposlenega v kovinski industriji zaradi mišično-kostnega obolenja znaša 29,5 dni, alarmatno pa je, da se je dolžina trajanja v primerjavi s predhodnim letom podaljšala za več kot štiri dni. Predelovalne dejavnosti, podobno kot kovinske, so v preteklem letu v povprečju beležile skoraj štiri koledarske dni na zaposlenega, v istem letu je za skupino bolezni zbolel vsak trinajsti od 100 zaposlenih, v povprečju pa je bolniški stalež trajal 30 koledarskih dni. Kaj lahko spremenijo in izboljšajo delodajalci v družbah ter delojemalci pri sebi, da skupaj zmanjšajo pojavnost in frekvenco bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva v teh dejavnostih? Odgovore na ta vprašanja in kako naprej bomo iskali s strokovnjaki na skupni nacionalni konferenci projektov promocije zdravja na delovnem mestu 3xZDRAVo, Gradim zdravo in Zdravi na kvadrat 2, in sicer v sredo, 19. 10. 2016, na GZS v Ljubljani, z naslovom Promocija zdravja na delovnem mestu za preprečevanje mišično-kostnih obolenj v gradbeni, kovinski in ostalih predelovalnih dejavnostih. Program in prijave na brezplačni dogodek>>>

Arhiv: ZBIRAMO IN ŠIRIMO PRIMERE DOBRIH PRAKS

V sklopu projekta 3x ZDRAVo bomo jeseni 2016 izdali knjižico dobrih praks z naborom primerov najbolj tipičnih dejavnikov tveganja na reprezentativnih delovnih mestih kovinske industrije in preverjenimi rešitvami za njihovo omejitev. Delite svoje dobre prakse z nami!