Novice


Arhiv: ZBIRAMO IN ŠIRIMO PRIMERE DOBRIH PRAKS

Ob našem dolgoletnem spremljanju razvoja in rasti slovenskih podjetij kovinske industrije se je jasno pokazala čedalje večja skrb podjetij za zdravje in dobrobit svojih zaposlenih. Današnji način življenja iz večplastnih razlogov posamezniku otežuje negovanje zdravega življenjskega sloga, zato so mnoga podjetja prepoznala svojo vlogo pri spodbujanju zdravja zaposlenih z zagotavljanjem optimalnih delovnih razmer v okolju, kjer prebijemo kar tretjino svojega delovnega življenja. K promociji zdravja na delovnem mestu jih je veliko pristopilo proaktivno in premišljeno, z veliko znanja, inovativnosti in posluha za zaposlene.

Mnoga podjetja pa so še vedno v zadregi, kako se polotiti ergonomskih, psiohosicalnih in drugih problemov, ki pestijo njihove delavce. Zato želimo spodbuditi izmenjavo primerov dobrih praks iz kovinske industrije s področja promocije zdravja in jih čim bolj množično razširiti med podjetja kovinske industrije in širše. V slopu projekta 3x ZDRAVo bomo jeseni 2016 izdali knjižico dobrih praks z naborom primerov najbolj tipičnih dejavnikov tveganja na reprezentativnih delovnih mestih kovinske industrije in preverjenimi rešitvami za njihovo omejitev. Da bi bila zbirka čim bolj informativna, pestra in uporabna, vas vabimo, da nam posredujete svoje preverjeno delujoče rešitve za prepoznane dejavnike tveganja na delovnih mestih vašega podjetja, ki so se izkazale za koristen in učinkovit pristop pri spodbujanju zdravja vaših zaposlenih in ki bi nedvomno koristile tudi ostalim članom družine slovenskih podjetij kovinske industrije v skupnem prizadevanju za krepitev naše panoge.

 

Ja, imam primer dobre prakse. Kako naj ga delim z vami?

Kratko in jedrnato – iz opisovanja ni potrebno doktorirati. Lahko nas preprosto pokličete na 01 58 98 308 (g. Željko Jokić) ali pa v vrstici ali dveh svojo izkušnjo opišete v sporočilu na zkovi@gzs.si in nam dovolite, da z njo obogatimo kovinsko skrinjico idej (vaša zgodba bo seveda predstavljena anonimno). 

Fotogalerija