GIBALNA RAZGLEDNICA

 

Današnji način življenja iz večplastnih razlogov posamezniku otežuje negovanje zdravega življenjskega sloga, zato so mnoga podjetja prepoznala svojo vlogo pri spodbujanju zdravja zaposlenih z zagotavljanjem optimalnih delovnih razmer v okolju, kjer prebijemo kar tretjino svojega delovnega življenja.

Mnoga podjetja pa so še vedno v zadregi, kako se polotiti ergonomskih in drugih problemov, ki pestijo njihove zaposlene. Pri tem vam želimo pomagati. 

V okviru projekta 3x ZDRAVo smo izdelali gibalno razglednico s kratkimi vajami za vašo hrbtenico kot prvi in pomemben korak k promociji zdravega načina dela v vašem podjetju. Razglednice so priročen opomnik za vsakodnevno skrb za zdravo hrbtenico in uporabna pomoč pri zagotavljanju zdravega delovnega okolja za zdrave delavce.

Naj bo razglednica dober začetni pripomoček k vaši »zadovoljni hrbtenici«! 

Minutka na dan in hrbtenica nam bo hvaležna!