ANALIZA ABSENTIZMA V SLOVENSKI KOVINSKI INDUSTRIJI

 

Ob dolgoletnem spremljanju razvoja in rasti slovenskih podjetij kovinske industrije se je jasno pokazala čedalje večja skrb podjetij za zdravje in dobrobit svojih zaposlenih. K promociji zdravja na delovnem mestu so mnoga podjetja pristopila odgovorno, proaktivno in premišljeno, z veliko znanja, inovativnosti in posluha za zaposlene.

V prizadevanju za podporo podjetij pri oblikovanju ustreznih ukrepov za zmanjšanje absentizma in promocijo zdravega načina dela smo v okviru projekta 3x ZDRAVo decembra 2015 izdelali podrobno Analizo absentizma v slovenski kovinski industriji s spremno besedo specialista medicine dela. Kot že vemo, so zdravi in zadovoljni delavci »bogastvo« podjetja v tem, da hitreje, lažje in bolj učinkovito delajo. Njihova komunikacija je odprta, so pozitivno naravnani in pripravljeni delati več za skupno dobro. Ti delavci tudi manj pogosto koristijo bolniški stalež.

Potencial podjetja torej ni le v novi strojni in proizvodni opremi, temveč v zdravem delavcu, ki nima psihičnih in telesnih težav, ki živi brez bolečin, ki pozna svoje delo, ki je pri delu komunikativen, odprt in pozitivno naravnan, dela z manj napakami, bolj kvalitetno, hitreje in učinkovito. To se v podjetju izkazuje v večji produktivnosti, manjšem številu napak in izmeta, ter v končnem izdelku ki podjetju prinaša dobiček in ugled.

Publikacija s svojimi statističnimi podatki služi kot orientacija podjetjem za primerjavo njihovega položaja s širšim kontekstom slovenske kovinske industrije in celotno Slovenijo ter kot podpora v njihovem prizadevanju za promocijo zdravja na delovnem mestu.


Največ izgubljenih koledarskih dni v kovinski industriji predstavljajo bolniške odsotnosti zaradi  bolezni mišično-skeletnega sistema in veziva.
 V letu 2014 je bilo v kovinski industriji zaradi bolezni mišično-skeletnega sistema in veziva izgubljenih  201.910 koledarskih dni (ali 9,4 % vseh dni).
Na ravni države je primerov bolezni mišično-skeletnega sistema in veziva 7,8 na 100 zaposlenih, v kovinski industriji pa 9,8 na 100 zaposlenih.
Ena bolniška odsotnost zaradi bolezni mišično-skeletnega sistema in veziva v kovinski industriji v povprečju traja 26,1 dan (povprečno 10,1 dan do 30 dni in 119 dni nad 30 dni). 

 

Najpogostejši vzrok za koriščenje bolniškega staleža v slovenski kovinski industriji so bila v letu 2014 mišično-kostna obolenja: 

 

 

Zdrav delavec na Zdravem delovnem mestu v Zdravem okolju – 3x ZDRAVo!