Video vsebine za promocijo zdravja na delovnem mestu


Na spodnjih povezavah najdete posnetka, ki so bili posneti v okviru sodelovanja na projektu Zdravi na kvadrat, in sicer:

Zdravi2: PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PROGRAMI

Zdravi2: ZDRAVA PREHRANA

 


 Zdravi2: GIBANJE

 

Zdravi2: TVEGANO PITJE ALKOHOLA

 

Zdravi2: OPUŠČANJE KAJENJA

 

Zdravi2: OPUŠČANJE KAJENJA

 

Zdravi2: PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PROGRAMI

 

 

Projekta poZDRAV in Zdravi na kvadrat je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (www.zzzs.si). 


Avtor: ZKovI

6 x 6 priporočil za več zdravja pri delu


Leto 2014 je bilo proglašeno za "leto zdravja v kovinski industriji".

To pomeni, da smo in tudi še bomo močno dejavni na tem področju (izobraževanja, usposabljanja, svetovanja,…) na ravni posameznega podjetja oz. zaposlenega. Med pomembnejšimi rezultati projekta poZDRAV je tudi t.i. "komunikacijsko gradivo" 6 x 6 priporočil za več zdravja pri delu, ki je namenjeno  "kovinarskim" in pa tudi ostalim podjetjem v Sloveniji, ki izvajajo promocijo zdravja.

Komplet gradiv je sestavljen iz 6 plakatov, vsebinsko sorodne mini brošurice ter različne, po skupini sorodne ppt predstavitve. V spodaj dostopnem gradivu (na povezavah) so predstavljene naslednje vsebine:

Celotno gradivo je pripravljeno v elektronski obliki, in sicer v resoluciji za tisk.

Kakšen je namen celotnega projektnega gradiva?

  • Plakate si vaše podjetje lahko natisne ter postavi na različna vidna mesta, s čimer bodo opazna čim večjemu številu vaših zaposlenih. Gradivo je namenjeno še posebej manjšim in mikro podjetjem, ki pogosto nimajo dovolj sredstev za izvajanje celovite in sistematične promocije zdravja pri delu. Smiselno je, da so plakati po vsebini razvrščeni na mesta, kjer so vsebinsko povezani z okolico (npr. v menzi - plakati o prehrani ipd.) če je le-to v vašem podjetju tudi mogoče. 
  • Gradivo v obliki ppt predstavitve je namenjeno temu, da jih bodo bodisi vodilni bodisi oseba zadolžena za varnost in zdravje pri delu, predstavi na različnih za to namenjenih priložnostih (npr. zbor delavcev, interna izobraževanja, sestanki, ipd.). S predstavitvijo se lahko hkrati obdela vse vsebine, ki so pomembne za podjetje, lahko pa se priporočila predstavlja večkrat z različnimi poudarki.
  • Brošurica oz. zloženka pa bo z besedilom dopolnjevala vsebino predstavljenega tako na plakatih, kot na predstavitvi.

Verjamemo, da bo zgornje gradivo pri vas doseglo nek določen namen/učinek in vam bo v dodatno pomoč tako pri povečevanju zadovoljstva vaših zaposlenih, kot tudi pri zmanjševanju stroškov zaradi zdravstvenega absentizma.

Začnimo že danes in poskrbimo za več zdravja, več zadovoljstva in večjo storilnost v slovenski kovinski industriji!

Projekt poZDRAV je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (www.zzzs.si). 


Avtor: ZKovI
Pripeti dokumenti