Nameni in ciljiZdruženje kovinske industrije (GZS) na podlagi uspeha preteklega projekta poZDRAV (2013/14) nadaljuje aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu, katerih namen je izboljšati zdravje podjetij kovinske, tehničnih in predelovalnih industrij, in sicer na treh področjih: zdravje zaposlenih, zdravje delovnih mest in zdravje delovnih okolij – 3x ZDRAVo.  Na osnovi predlogov podjetij kovinske industrije se bomo v letu 2015/16 ukvarjali predvsem s širjenjem preverjeno učinkovitih rešitev na področju zmanjševanja absentizma zaradi mišično-kostnih obolenj in individualnih dejavnikov tveganja, kot so medosebni odnosi in komunikacija.

Povečana osveščenost in skrb za zdravje dokazano koristi tako posamezniku in podjetju kot tudi nacionalnemu gospodarstvu, saj se na ta način veča produktivnost in pozitivna podoba podjetja, ustvarja se manj stresno in bolj ugodno delovno okolje, obenem pa se zmanjšajo stroški nadomestil zaradi odsotnosti z dela in uporabe zdravstvenih storitev. Dobro počutje na delovnem mestu in motivacija za zdrav življenjski slog prinašajo tudi manjšo fluktuacijo, manj odsotnosti z dela ter večjo motiviranost zaposlenih za delo in višjo produktivnost.

S projektom 3x ZDRAVo želimo izboljšati in okrepiti zdravje zaposlenih in pomagati razvijati bolj zdrava delovna mesta tako v kovinski industriji kot tudi širše s pomočjo odkrivanja konkretnih dejavnikov tveganja za razvoj bolezni, obolenj in poškodb v kovinski industriji, ki vodijo v absentizem, oblikovanja praktičnih ukrepov in širjenja preverjeno delujočih rešitev za obvladovanje dejavnikov tveganja na delovnem mestu.

Temeljni namen projekta je s svojimi aktivnostmi spodbuditi vodstvene delavce, da bodo zaposlene motivirali k aktivnemu vključevanju pri iskanju rešitev za uporabnikom prijaznejša delovna mesta in s tem celotnega delovnega okolja, kar bo vplivalo na zmanjšanje absentizma, prezentizma in fluktuacije, ter s svojim prizadevanjem postali zgled za ostale interesne skupine. Prijavljeni projekt bo tako omogočil konkretne spremembe za večjo varnost in zdravje delavcev v zdravem delovnem okolju, s tem pa zmanjšal odsotnost zaposlenih z dela, znižal stroške bolniških odsotnosti in povečal produktivnosti zaposlenih.

 Glavni nameni projekta so:

  • Povečati praktično znanje podjetij, povezano s prepoznavanjem in obvladovanjem dejavnikov tveganja pri delu;
  • Širiti preverjeno pozitivne učinke uspešnega obvladovanja dejavnikov tveganja;
  • Zagotavljati in spodbujati uporabo preprostih, praktičnih orodij in napotkov za obvladovanje ergonomskih in individualnih dejavnikov tveganja na delovnem mestu;
  • Povečati produktivnosti v podjetjih in izboljšati motivacijo med zaposlenimi;
  • Zmanjšati absentizem v kovinski industriji, predelovalnih in tehničnih industrijah in širše.