Dogodki


Promocija zdravja na delovnem mestu za preprečevanje mišično-kostnih obolenj v gradbeni, kovinski in ostalih predelovalnih dejavnostih

REPORTAŽA IN GRADIVA Z NACIONALNE KONFERENCE PROJEKTOV PZDM 3xZDRAVo, GRADIM ZDRAVO in ZDRAVI NA KVADRAT 2

 

V sredo, 19. 10. 2016, je na GZS v Ljubljani potekal dogodek za delodajalce, delojemalce in druge pomembne deležnike in zainteresirane za področje promocije zdravja na delovnem mestu (PZDM) v gradbeni, kovinski in ostalih predelovalnih dejavnostih. Uvodne besede o pogledu na tematiko so vsak s svojega zornega kota z udeleženci delili generalni direktor GZS g. Samo Hribar Milič, v. d. generalnega direktorja ZZZS g. Marjan Sušelj ter predsednik ZSSS g. Dušan Semolič. Na skoraj peturnem druženju so se prisotni seznanili s sektorsko usmerjenimi aktivnostmi PZDM, s strani ZZZS podprtih projektov Gradim zdravo, ki je nagovarjal gradbene dejavnosti, 3xZDRAVo, ki se je usmeril v kovinsko industrijo, in Zdravi na kvadrat 2, ki je naslavljal splošno vse predelovalne dejavnosti.

Vsak predstavljeni projekt je po svojih najboljših močeh in zastavljenem načrtu dela delodajalcem pomagal pri izpolnjevanju zakonsko določenih obveznosti promocije zdravja na delovnem mestu ter pripravi premišljenih vsebin PZDM za vključitev v načrt PZDM. Spodbude in dobre prakse glede nabora možnih aktivnosti in ukrepov ter načina izvedbe PZDM so za delodajalce ključna in še kako potrebna podpora. Načrti PZDM morajo sicer vedno izdelani na podlagi dejanske ocene potreb v podjetju ali družbi in v soglasju z upravo in delavci. Glede na število izgubljenih delovnih dni in število primerov odsotnosti z dela v vseh omenjenih sektorjih namreč prednjačijo mišično-kostna obolenja, na ravni podjetja pa je lahko ta statistika seveda drugačna, čemur je treba prilagoditi PZDM ukrepe in aktivnosti.

Skupna značilnost vseh predstavljenih panožnih projektov je bilo intenzivno strokovno delo na terenu po vsej Sloveniji v obliki strokovnih mentorskih obiskov in praktičnih delavnic. Aktivnosti so segale na področja ergonomske ureditve delovnih mest, gibalnih odmorov z rekreatorjem, rednega in pravilnega izvajanja vaj za stabilizacijo mišic okrog hrbtenice in medenice s fizioterapevtom, vaj za raztezanje, razgibanje in krepitev mišic, organizacije dni zdravja, zdravega in rednega prehranjevanja, obiskov zdravnikov specialistov za predavanja zaposlenim s krajšim individualnim svetovanjem, meritev telesne sestave, organizacije preizkusa hoje, delavnice teka in nordijske hoje in še neštetih drugih. Ker so vsi projekti temeljili na aktivnem dogajanju, so tudi na konferenci udeleženci izvedli nekaj vaj za raztezanje in razgibavanje mišično-kostnega sistema. 

Številni strokovnjaki so v okviru predavanja na konferenci začrtali priporočljivo smer nadaljevanja panožnih aktivnosti ter potrebnih sistemskih ukrepov in sprememb, da se bo zdravje zaposlenih v bodoče krepilo še bolj aktivno in usmerjeno. Izkazalo se je, da bi se moralo v izvajanje PZDM bolj aktivno vključiti zdravnike medicine dela, morda tudi na način, da število opravljenih pregledov ne bi bila več osnova za merjenje opravljenega dela temveč bi štelo v opravljeno delo tudi delo na terenu z delodajalci. Delo z delodajalci se mora nadaljevati v obliki več disciplinarne skupine strokovnjakov, saj raznoliko delo na terenu, na gradbiščih, v proizvodnji gradbenega materiala ter v kovinski industriji zahteva tudi posebne ukrepe in aktivnosti PZDM. Smiselno je, da se v podjetjih pri načrtovanju promocije zdravja delno nasloni tudi na možnost vključevanja v brezplačne preventivne zdravstvene programe, ki potekajo v zdravstveno-vzgojnih centrih po vsej Sloveniji, zato do le-teh lahko dostopajo vsi državljani z ustreznim zdravstvenim zavarovanjem. Ključne značilnosti panožne analize absentizma ter priporočljive ukrepe in aktivnosti PZDM bi morali spoznati tudi dijaki na srednjih poklicnih in strokovnih šolah kot tudi študentje v okviru določenih programov bolonjskega študija.

Podjetja predelovalne industrije se lahko do konca junija 2017 lahko vključijo še v številne aktivnosti v okviru projekta Zdravi na kvadrat, ki je podaljšan do konca junija 2017. Več o aktivnostih najdete na spletnem mestu projekta.

Skupne sklepne misli na konferenci so bile, da je nadaljevanje projektov promocije zdravja na delovnem mestu nujno in da je dober začetek in spodbuda socialnim partnerjev pri zagotavljanju nadaljevanja podpore za boljše zdravje zaposlenih. Pričakovanje GZS in ZSSS je kontinuiteta tovrstnih razpisov ZZZS v duhu krepitve sodelovanja socialnih partnerjev na področju promocije zdravja zaposlenih, dvigu ozaveščenosti in usposobljenosti za boljšo ureditev delovnih mest in krepitev zdravja, priprave kakovostnih in premišljenih načrtov promocije zdravja na delovnem mestu v duhu zmanjševanja stroškov za zdravljenje ter povečevanja zdravja in zadovoljstva zaposlenih.

VIDEOREPORTAŽA Z DOGODKA:

 GRADIVO S KONFERENCE:

·         Romana Josič, SDGD Slovenije
·         mag. Valentina Kuzma, GZS ZGIGM
·         Stanko Ožbot, Zbornica VZD
·         Petra Flerin, GZS ZKovI
·         Sašo Sršen, PISK d.o.o.
·         Alenka Dovč, GZS ZKI
·         dr. Andrea Margan, dr. med., Združenje za medicino dela, prometa in športa pri SZD
·         Andrea Backović Juričan, NIJZ

TISKOVINE IN PUBLIKACIJE S PZDM KONFERENCE:
Rezultati projektov so številni in so povzeti v strokovnih gradivih, ki so nastala v okviru projektov in bodo v pomoč pri nadaljnjem izvajanju rezultatov predstavljenih projektov promocije zdravja na delovnem mestu. 

·         Primeri dobrih praks iz podjetij kovinske industrije (ostala gradiva >>>)

·         Analiza absentizma v slovenski kovinski industriji s podrobno analizo odsotnosti zaradi mišično-kostnih obolenj 

·        ABSENTIZEM V GRADBENIH DEJAVNOSTIH zaradi mišično-kostnih obolenj in priporočila za izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu

·         Novičnik Zdravi na kvadrat 2


Ozadje PZDM konference:

Delodajalci s svojim prispevkom letno največ prispevajo v zdravstveno blagajno, in sicer skoraj 40 %, sledijo prispevki delojemalcev in nato vseh ostalih. Proračun zdravstvene blagajne znaša skoraj 2,434 mrd €, v letih 2015 in 2016 pa je za preventivo v obliki aktivnosti in ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu preko javnega razpisa ZZZS prispeval 3 mio€. Delodajalcem so v letu 2015 odobrili projekte v vrednosti 1,8 mio €, od tega za GZS in njena različna panožna združenja ter območne zbornice skupaj za 8 odobrenih prijavljenih projektov 752.500 € oziroma 25 % vseh razpoložljivih sredstev. Menimo, da bi morali za preventivo nameniti več sredstev, sploh preventivo na delovnem mestu, za katero so po veljavni zakonodaji odgovorni delodajalci. Absentizem se dokazano povečuje v javnem sektorju, zmanjšuje pa v zasebnem sektorju, domnevamo, da tudi zaradi že »druge generacije ZZZS projektov promocije zdravje na delovnem mestu«, ki se odraža v boljši zdravstveni kondiciji zaposlenih.

Več o predstavljenih projektih PZMD

Na konferenci se je v preddverju dodatno le z gradivi predstavil tudi GZS projekt Točka promocije zdravja in prispeval različna info PZDM gradiva in mini zdrave obroke ob registraciji.

Projekte GRADIM ZDRAVO, 3XZDRAVO, ZDRAVI NA KVADRAT 2 in TOČKA PROMOCIJE ZDRAVJA je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.