Pričakovani rezultati projekta


Rezultati projekta, ki bodo uporabljeni za poprojektne aktivnosti, - diseminacija rezultatov in promocija sistematičnih cljnih aktivnosti in ukrepov za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev:

V projektu bodo pri izdelavi začetne analize stanja zbrani in obdelani podatki, ki bodo služili kot kazalci za primerjavo in sledenje napredku med in (Po) koncu projekta. Projekt je zasnovan tako, da bo delovna skupina (sestavljena iz članov podjetij, združenja in pogodbenega partnerja) v izbranih podjetjih najprej izbrala in pregledala tri modele najboljših praks ter pripravila, ocenila in analizirala stanje izbranih modelov. Pred implementacijo se bo v podjetjih izvedla anketa, na koncu pa se bo na podlagi analize stanja izbrani optimalni model v določenem časovnem obdobju implementirala v sedmih (7) izbranih podjetjih. Podatki o napredku na ravni teh podjetij bodo na razpolago pred koncem projekta (anketa in zaključna analiza). Če prav je za program osveščanja interval med meritvami zelo kratek (7 mesecev), pričakujemo pozitivne spremembe.

 

Da bi lahko dosegli te cilje tudi na ravni panoge, mora biti sistem promocije zdravja grajen na obstoječi praksi za varnost in zdravje pri delu, promociji zdravja na delovnem mestu in promociji zdravja za zdravo okolje.

Projekt poZDRAV je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (www.zzzs.si)